Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Služby

:účtovníctvo pre podnikateľské subjetky a živnostníkov :DPH k rôznym typom príjmov  :mzdy, personalistika a služby s tým spojené :účtovníctvo pre neziskové organizácie, politické strany a hnutia, občianske združenia  :daňové priznania k dani z motorových vozidiel :daňové priznania k dani z nehnuteľností   :finančné vyúčtovania grantov, prijatých dotácií  :tvorba interných riadiacich predpisov – smernice  :poradenstvo v procese organizačných zmien v spoločnostiach pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti   
:a iné…

 

POISTNÝ CERTIFIKÁT NA ROK 2019