Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

15. 1. 2014

Výhody spoločnej meny EURO netreba predstavovať nikomu, kto od zavedenia spoločnej meny  vycestoval v rámci EURO zóny aspoň raz. Vytvorenie finančne lacnejšieho priestoru aj pre prevodné príkazy je logickým vyústením.  Vznikol projekt SEPA.

Povinné náležitosti SEPA platieb: 

  • číslo účtu príjemcu v IBAN tvare 
  • switfový kód BIC banky príjemcu 
  • suma prevodu 
  • označenie meny 
  • max. 140 znakový popis platby 
  • platobný titul 
  • meno a priezvisko príjemcu 
  • podpis odosieteľa platby

SEPA a prevodné príkazy

V prevodných príkazoch doterajší BBAN nahradí IBAN.  
Od 1.2.2014  sa bude pri domácich platbách v rámci SR používať IBAN. 
Banky už nebudú od podnikateľov prijímať platobné príkazy s bankovým účtom v tvare BBAN. Preto je dôležité, si aktualizovať  bankové účty svojich partnerov do požadového tvaru. 

SEPA a inkasá

Súčasnosť: súhlas s inkasom odovzdávate svojej banke
Od 1.2.2014: súhlas s inkasom podpíšete u dodávateľa služieb (napr. u internetového providera), ktorý ho predloží svojej banke, ktorá bude inkasovať Váš účet vo Vašej banke; bude to fungovať aj cezhranične

!!! Staré inkasá nezanikajú !!!

SEPA od 1.2.2014 začne fungovať v EURO zóne.
Je predpoklad, že záverom roka 2016 SEPA platby preberú aj zvyšné krajiny EU, ktorým zostali ich národné meny.


IBAN
 
 = International Bank Account Number  
BBAN = Basic Bank Account Number 
SEPA = Single Euro Payments Area


Späť na Novinky