Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Určenie platby dane - konštrukcia variabilných symbolov

13. 1. 2012


 

 

Teória tvorby: 

Na označenie platby dane sa bude používať desaťmiestny variabilný symbol,
ktorý musí byť vytvorený v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 378/2011 Z.z. 

Prvé štyri čísla  označujú druh platby dane:

 • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu
 • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty
 • 8100 – iná platba dane

Nasledujúcich  šest číslic  označuje obdobie, za ktoré sa platba dane bude vykonávať, a to:

 • prvé dve čísla budú označovať kalendárny mesiac  
 • nasledujúce štyri číslice budú označovať kalendárny rok.

Mesačné platby:  

 • 01 – január             
 • 02 – február 
 • 03 – marec 
 • 04 – apríl 
 • 05 – máj 
 • 06 – jún 
 • 07 – júl 
 • 08 – august 
 • 09 – september 
 • 10 – október 
 • 11 – november 
 • 12 – december 
Štvrťročné platby = prvé dve miesta budú označovať príslušný štvrťrok v podobe: 41 – 1. štvrťrok 
 • 42 – 2. štvrťrok 
 • 43 – 3. štvrťrok 
 • 44 – 4. štvrťrok, doplnené rovnako ako pri mesačných platbách o 4-miestne číslo identifikujúce kalendárny rok.

Polročné platby:

 • 21 - 1. polrok  
 • 22 – 2. polrok;  doplnený o 4-miestne označenie kalendárneho roka.

Ak pôjde o platbu určenú rozhodnutím správcu dane, identifikátor určí správca.

 


Späť na Novinky