Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Zdaňovanie dividend v roku 2013

2. 1. 2013

Na vyplácané dividendy v roku 2013 sa vzťahujú tieto pravidlá: 


Zisk dosiahnutý pred rokom 2004:

  • príjem z podielu na zisku je predmetom dane z príjmu;
  • jeho zdaňovanie je upravené zrážkovou daňou pri zdroji vyplácania; aby obchodné spoločnosti boli motivované k vyplácaniu dividend za obdobia pred rokom 2004 a štátny rozpočet dosiahol vyšší príjem, zaviedla sa pre tieto príjmy osobitná sadzba dane vo výške 15% (tieto príjmy by inak boli zdanené základnou sadzbou dane, tzn. 19%). 

POZOR: takto budú zdanené len tie dividendy:
  • ktoré boli dosiahnuté zo zisku do roku 2004
  • valné zhromaždenie rozhodlo o ich vyplatení do 31. 12. 2012 
  • budú vyplatené najneskôr do 31. 12. 2013
  •   

Zisk dosiahnutý v období  rokov 2004 – 2012:

  • do 31. 12. 2012 platila zásada jediného zdanenia príjmu a preto podiely na zisku neboli  predmetom dane z príjmu, bez ohľadu na to, či je spoločníkom fyzická osoba,
  • zisk dosiahnutý od roku 2004 spoločnosť vyplatí v plnej výške.

Späť na Novinky