Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Novinky

Zdaňovanie dividend v roku 2013

Na vyplácané dividendy v roku 2013 sa vzťahujú tieto pravidlá:
čítať ďalej

Zdravotné poistenie z dividend

Za  dividendy vyplatené v roku 2013  zaplatíme 14% do zdravotnej poisťovne.

čítať ďalej

Identifikácia platieb do Sociálnej poisťovne

1.3.2012 nastali zmeny pri identifikovaní platieb do Sociálnej poisťovne v ŠPECIFICKOM SYMBOLE.

čítať ďalej

Zdanenie príjmov zo zahraničia

Povinnosť podať daňové priznanie má každý, kto dosiahol príjmy vo výške 1779,65 EUR. Do tejto sumy sa počítajú príjmy dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.

čítať ďalej

Podmienky vrátenia DPH z členských krajín Európskej únie

Podmienky v jednotlivých krajiných, limity, legislatíva na vrátenie DPH zaplatenej v členských krajinách EU; tzv. refundácia dane.

čítať ďalej