Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Novinky

Určenie platby dane - konštrukcia variabilných symbolov

Pre správcu dane musí byť naša platba dane čitateľná aj variabilným symbolom...

(upravené pre rok 2015)

čítať ďalej

Poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2011

Poukázanie podielu zaplatnej dane, ASIGNÁCIA DANE...

čítať ďalej

Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

Za určitých podmienok má každý daňovník (slovenský platiteľ DPH) právo na vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte; ide o tzv. refundáciu dane. 
Tento proces upravuje zákon o DPH a zákon o dani z príjmov, ktoré dopĺňa Smernica Rady 2008/9/ES.

čítať ďalej

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Rozhodujúce pre správne vyčíslený daňový základ je citlivo rozlišovať náklady a výnosy a ich správne zaradenie k účtovného obdobiu ktorého sa týkajú, tzv. časové rozlišovanie nákladov a výnosov...

čítať ďalej
3