Novinky

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat

čítať ďalej

Daň z motorových vozidiel (DzMV)

Daň z motorových vozidiel je od 1.1.2015 legislatívne upravená zákonom č. 361/2014 Z.z. 

čítať ďalej

IBAN v podnikateľskej praxi

Projekt SEPA zabezpečí harmonizáciu pravidiel a postupov pre platobné nástroje (prevodné príkazy, inkasá) a používanie platobných kariet.   

čítať ďalej

Platby v hotovosti a ich obmedzenie od roku 2013

Od roku 2013  budú podnikatelia a firmy platby nad 5 tis. EUR a fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi nad 15 tis. EUR vykonávať len bezhotovostne.

čítať ďalej

Daň z nehnuteľností v roku 2013

Najpotešujúcejšou informáciou pre daňovníkov po novele platnej pre rok 2013 je, že  na daňovom priznaní si už vlastnú daňovú povinnosť si nemusia vypočítať…

čítať ďalej

Trináste a štrnáste platy (13. a 14. platy)

24. 4. 2018

Určite ste ako zamestnávatelia postrehli možnosť poskytnúť benefit pre zamestnancov – 13. a 14. plat;
je to forma odmeny - NIE STE povinný tento druh odmeny poskytovať

poďme si o tom napísať viac  (p.r. = príslušný rok):

-    v prípade, že ako zamestnávateľ chcete poskytovať tento druh odmeny, je potrebné ho v prvom rade správne nazvať:
13. plat = PEŇAŽNÉ PLNENIE PRI PRÍLEŽITOSTI OBDOBIA LETNÝCH DOVOLENIEK; 
peňažné plnenie musí byť vyplatené v júni p.r. (to znamená – vo mzde za máj p.r.) – tento druh peň. plnenia NEVYPLÁCAME ako zálohu ku mzde za jún p.r.

14. plat = PEŇAŽNÉ PLNENIE PRI PRÍLEŽITOSTI VIANOČNÝCH SVIATKOV; peňažné  plnenie   musí   byť vyplatené v decembri p.r. (vo mzde za november p.r.) – taktiež nie je možné ho vyplatiť ako preddavok na mzdu za december p.r.


13. a 14. plat sú MZDOU – započítavajú sa do priemerného zárobku na pracovnoprávne účely – vstupujú do priemerného hodinového zárobku ROVNAKO ako odmeny.
Ich maximálna výška nie je Zákonníkom práce určená, ale úľavy v daňovo odvodovej oblasti sú viazané na splnenie určitých podmienok;
úľavy pri platení poistenia a dane z 13. a 14. platu sa zavádzajú postupne v rokoch 2018 až 2021:

13. plat (vyplatený v júni p.r.):

  • musí byť vyplatený NAJMENEJ vo výške priemerného zárobku zamestnanca A ZÁROVEŇ
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30.4. p. r. trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov

14. plat (vyplatený v decembri p.r.):

  • musí byť vyplatený NAJMENEJ vo výške priemerného zárobku zamestnanca A ZÁROVEŇ
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31.10. p. r. trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov A ZÁROVEŇ zamestnancovi bol v p.r. (v júni) vyplatený 13. plat, NA KTORÝ SA VZŤAHOVALA ÚĽAVA

Úľavy v roku 2018:

13. plat:
Ak zamestnancovi poskytnete vo mzde za máj aj 13. plat a spĺňa obe podmienky oslobodenia, tak NAJVIAC suma 500,00 € je oslobodená od ZDRAVOTNÉHO POISTENIA;
zamestnanec aj zamestnávateľ naďalej platia z celkovej výšky príjmu (základná mzda + 13. plat) sociálne poistenie a 19% daň z príjmov.

14. plat:
Ak zamestnancovi poskytnete vo mzde za november aj 14. plat a spĺňa všetky tri podmienky oslobodenia, tak NAJVIAC suma 500,00 € je oslobodená od ZDRAVOTNÉHO POISTENIA a od DANE Z PRÍJMOV;

zamestnanec aj zamestnávateľ naďalej platia z celkovej výšky príjmu (základná mzda + 14. plat) sociálne poistenie.

Úľavy v roku 2019 a 2020:

13. plat vyplatený v júni 2019 (2020), spĺňajúci obe podmienky oslobodenia bude oslobodený od ZDRAVOTNÉHO POISTENIA A DANE, NAJVIAC do výšky 500,00 €;
zamestnanec aj zamestnávateľ platia z celkovej výšky príjmu sociálne poistenie.
14. plat vyplatený v decembri 2019 (2020), spĺňajúci všetky tri podmienky oslobodenia bude oslobodený od ZDRAVOTNÉHO, SOCIÁLNEHO POISTENIA AJ DANE, NAJVIAC do výšky 500,00 €;

Úľavy v roku 2021:

13. plat vyplatený v júni 2021, spĺňajúci obe podmienky oslobodenia bude oslobodený od ZDRAVOTNÉHO, SOCIÁLNEHO POISTENIA AJ DANE, NAJVIAC do výšky 500,00 €;

14. plat vyplatený v decembri 2021, spĺňajúci všetky TRI podmienky oslobodenia bude oslobodený od ZDRAVOTNÉHO, SOCIÁLNEHO POISTENIA AJ DANE, NAJVIAC do výšky 500,00 €.

13. a 14. plat musí byť poskytnutý vo výške priemerného platu, ale úľavy na dani a poistení sú poskytované maximálne zo sumy 500,00 €;
ak suma priemerného platu nepresiahne 500,00 € oslobodenie sa vzťahuje na celú sumu;
ak je však suma priemerného platu vyššia ako 500,00 €, oslobodený príjem je maximálne 500,00 € a z čiastky prevyšujúcej túto sumu sa platí ZDRAVOTNÉ AJ SOCIÁLNE POISTENIA A DAŇ.Späť na Novinky